TESTATTU JA HYVÄKSYTTY PALOTURVALLINEN ASIAKIRJAKAAPPI TÄRKEIMPIEN PAPERIESI SUOJAKSI

Maassamme syttyy useita kymmeniä tulipaloja joka päivä. Mitä tapahtuisi, mikäli yrityksessäsi sattuisi vakava tulipalotilanne ?. Onko asiapaperisi ja tärkeät tiedostot suojassa paloluokitellussa kaapissa ?

Oletko tutustunut millainen palokuorma ja riski sisältyy toimipaikkasi rakenteisiin ? Palon roihutessa kuumuus saattaa ylittää 800 asteen rajan, suojaavatko nykyiset kaappisi kaiken tärkeän materiaalin. Saapuisiko palokalusto riittävän nopeasti paikalle  ? Pystyttäisiinkö arkisto silti pelastamaan ?


Testattu ja hyväksytty paloturvallinen asiakirja, tai arkistokaappi on hyvä investointi haluttaessa suojata yrityksen asiakirjat yllättäviltä vahingoilta. Valitettettava tosiasia on, että hyvistä palovaroittimista ja sammutusjärjestelmistä huolimatta tulipaloja syttyy vuosittain myös yrityksissä. Normaalit puiset ja peltiset kaapit eivät suojaa tärkeitä asiakirjoja tuhoutumiselta. Paloturvallinen testattu ja sertifioitu asiakirjakaappi ei suojaa ainoastaan kuumuudelta, se antaa myös suojaa savukaasuja, nokea sekä sammutusvettä vastaan. Suojaamattomia nokisia asiakirjoja on lähes mahdoton puhdistaa käyttökelpoiseksi, vaikka ne eivät olisikaan palaneet.
Palotestattu ja hyväksytty asiakirjakaappi suojaa oikein käytettynä silloinkin kun et ole itse paikalla. Se antaa passivista suojaa ympäri vuoden, lomallasikin.

Palotestit ja hyväksynnät:

Paperimateriaalin suojaus

NT Fire 017-60P. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin yhden tunnin ajaksi. Lämpötila  nousee tuona aikana uunissa  945 asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötila  saa nousta korkeintaan 150 astetta. Tunnin kohdalla kaapin sisälämpötila ei saa olla yli 177 astetta. Kaappi voidaan hyväksyä luokkaan 60P

NT Fire 017-90P. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin 90 minuutin  ajaksi. Lämpötila nousee tuona aikana uunissa 1050 asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötilai saa nousta korkeintaan 150 astetta. 90 minuutin kohdalla kaapin sisälämpötila ei saa olla yli 177 astetta. Kaappi voidaan hyväksyä luokkaan 90P

NT Fire 017-120P. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin kahden tunnin ajaksi.  Lämpötila nousee tuona aikana uunissa 1090  asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötila  saa nousta korkeintaan 150 astetta. Kahden tunnin kohdalla kaapin sisälämpötila ei saa olla yli 177 astetta. Kaappi voidaan hyväksyä luokkaan 120P

Datamateriaalin suojaus

NT Fire 017-60 Diskette. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin yhden tunnin ajaksi. Lämpötila nousee tuona aikana uunissa 945 asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötila  saa nousta korkeintaan 30 astetta. Hyväksytty tuote saa paloluokan 60 Diskette. 

NT Fire 017-90 Diskette. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin yhden tunnin ajaksi. Lämpötila nousee tuona aikana uunissa 1050 asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötila saa nousta korkeintaan 30 astetta. Hyväksytty tuote saa paloluokan 90 Diskette.

NT Fire 017-120 Diskette. Testattava kaappi sijoitetaan uuniin yhden tunnin ajaksi. Lämpötila nousee tuona aikana uunissa 1090 asteeseen. Tämän ajanjakson sisällä kaapin sisälämpötila  saa nousta korkeintaan 30 astetta. Hyväksytty tuote saa paloluokan 120 Diskette.

Testin alussa kaapin lämpötila vastaa ns. huoneen lämpötilaa.

Palotestien koestusajat. Yllä mainituissa koestuksissa testit  lopetetaan siinä vaiheessa kun tuote on saavuttanut aikarajan sisällä  sille asetetun palosuojatason.

tai seuraavasti:

Esim: kaapin suojaustaso ( tavoite 120P) kaapin sallittu suurin sisälämpötila ( 177 astetta) ylittyy 115 minuutin kohdalla testin alkamisesta ( 120P hylätty), mutta tuloksen perusteella kaappi voidaan hyväksyä luokkaan 90P tai 60P.


Tulipalot todellisessa elämässä

Esitämme kysymyksen, onko olemassa 60, 90 ja 120 minuutin tulipaloja ?
Siis kestääkö tuote enemmän kun tuon luvatun minuuttimäärän ?
Testiolosuhteissa kaappien testilämpötilat ovat korkeammat kun keskimäärin tulipaloissa.  Tämän pitäisi lisätä kaapin suojaustasoa todellisessa tilanteessa ajan suhteen ( ainakin teoriassa) Ymmärrettävää toki on mikäli ulkolämpötila on jonkin verran alempi, ei kuumuuden siirtyminen kaapin seinämien läpi ole yhtä nopeaa kuin testiuunin lämpötilojen kohdalla.

Mutta, mikäli palo kestääkin pidempään, joutuu paloturvakaappikin olemaan hiilloksen keskellä mahdolisesti useita ylimääräisiä tunteja . Mitkä ovat säilytettävien materiaalien selviytymismahdollisuudet rauniojäähtymisen aikana ?

Nord Test ( NT Fire 017) kohdalla ei jälkilämmön vaikutusta ole koestettu.  Samoin perustestistä puuttuu pudotuskokeet, joilla varmistettaisiin kaapin kestävän rajumpiakin tilanteita, lattian läpi putoaminen, rakenteiden tippuminen kaapin päälle jne. Näiden tilanteiden vuoksi osa paloturvakaapeista ja datakaapeista on koestettu pidemmälle.  Nämä tuotteet saavat hyväksynnät S60P ja S120P, S60DIS ja S120DIS.

Testi pähkinänkuoressa ( EN 1047-1) S60P, S120P, S60DIS, S120DIS

Testattava kaappi sijoitetaan uuniin koepolton ajaksi. Uunin sisälämpätila nousee testin aikana 1050 asteeseen ( aika 120 min) Kaapin sisälämpötilaa seurataan koepolton ajan. Tänä aikana kaapin sisälämpötila ei saa nousta yli 177 asteen ( paperille max. lämpötila)  Kaappi otetaan pois ja kaapille tehdään pudotuskoe 9,15 m.  Tämän jälkeen polttokoe uusitaan 30 min ajan . Kaapin sisälämpötila ei saa nousta yli 177 asteen ( paperi) tai 55 asteen ( data).  

Saavutetun testiajan lopuksi kaappi jätetään jäähtymään ja seurataan kaapin sisälämpötilaa niin pitkään kunnes sen sisälämpökäyrä kääntyy laskuun.
(rauniojäähtyminen)

Mikäli sisälämpötilat eivät nouse yli sallittujen rajojen testin aikana  testattava yksilö saa joko 60 tai 120 minuutin hyväksynnän riippuen tuoteesta ta tehdysta palotestistä.


LFS 30P, uusin testityypi, testiaika 30 minuuttia  paperille  ns. "kevyitä  tulipaloja" vastaan. Hyvä ratkaisu esimerkiksi murtotestattujen kassakaappien kohdalla
Sivun alkuun
 ""
Etusivulle